Bogren, A. (2022). Övervakningskapitalismen. Vid maktens nya frontlinjer: Shoshana Zuboff. Sociologisk Forskning, 59(1–2), 215–218. https://doi.org/10.37062/sf.59.24249