Ginnerskov, J. (2022). Sociologins klassiker. Upptäckter och återupptäckter: Lisa Eklund & Bo Isenberg (red.). Sociologisk Forskning, 59(1–2), 209–212. https://doi.org/10.37062/sf.59.24252