Therborn, G. (2022). 2034. Meritokratins uppgång och fall: Michael Young. Sociologisk Forskning, 59(1–2), 213–214. https://doi.org/10.37062/sf.59.24255