Lundqvist, Åsa. (2022). Sociologförbundet har ordet: Ordföranden har ordet. Sociologisk Forskning, 59(1–2), 229–230. https://doi.org/10.37062/sf.59.24257