Forskning, S. (2022). Förbundets nya styrelse. Sociologisk Forskning, 59(1–2), 231. https://doi.org/10.37062/sf.59.24258