Sandström, L. (2023). Asylsökande flyktingar och den svenska ”tryggheten”. Sociologisk Forskning, 60(1), 5–32. https://doi.org/10.37062/sf.60.24453