Sohl, L., & Wennerhag, M. (2022). Redaktörerna har ordet. Sociologisk Forskning, 59(3), 251–252. https://doi.org/10.37062/sf.59.24823