Lundqvist, Åsa. (2022). Sociologförbundet har ordet: En aktiv höst. Sociologisk Forskning, 59(3), 355–356. https://doi.org/10.37062/sf.59.24827