Lidegran, I. (2023). När skolan blev en marknad. Trettio år med friskolor / Hur marknadsskolan splittrar Sverige: Per Kornhall, Sten Svensson, Majsa Allelin & Bo Karlsson / Petter Sandgren. Sociologisk Forskning, 59(4), 493–496. https://doi.org/10.37062/sf.59.25038