Lundqvist, Åsa. (2023). Sociologförbundet har ordet: Övergångar. Sociologisk Forskning, 59(4), 501. https://doi.org/10.37062/sf.59.25041