Sohl, L., & Wennerhag, M. (2023). De avgående redaktörerna har ordet. Sociologisk Forskning, 59(4), 359–360. https://doi.org/10.37062/sf.59.25042