Holmqvist, D. (2023). Feminism och konvivialitet. Samexistens, oenighet, hopp. Gleerups, 2023: Lena Martinsson & Diana Mulinari (red.) . Sociologisk Forskning, 60(1), 107–109. https://doi.org/10.37062/sf.60.25223