Persson, M., & Ståhl, C. (2023). Den nya redaktionen har ordet. Sociologisk Forskning, 60(1), 3–4. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25225