Lundqvist, Åsa. (2023). Sociologförbundet har ordet. Sociologisk Forskning, 60(1), 117. https://doi.org/10.37062/sf.60.25226