Holmqvist, M. (2023). Un-learning to labour. Activating the unemployed in a former industrial community. Arkiv förlag, 2023. : Jon Sunnerfjell. Sociologisk Forskning, 60(1), 110–112. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25227