Envall, F., Andersson, D., & Rohracher, H. (2023). Att energigemenskapa: Energigemenskaper som arena för klimatomställningens praktiker och politik. Sociologisk Forskning, 60(3-4), 299–325. https://doi.org/10.37062/sf.60.25394