Rabe, L. (2023). Har Sociologisk Forskning något att säga om klimatkrisen? En forskningsöversikt av det senaste decenniets publikationer. Sociologisk Forskning, 60(3-4), 229–249. https://doi.org/10.37062/sf.60.25398