Linnell, M. (2023). Livet från den ljusa sidan: Sociologi och föreställningen om det radikalt annorlunda. Sociologisk Forskning, 60(3-4), 327–351. https://doi.org/10.37062/sf.60.25403