Holmqvist, M. (2024). Eliterna och företagsekonomiseringen av Sverige. Sociologisk Forskning, 61(1), 111–114. https://doi.org/10.37062/sf.61.25477