Ginnerskov, J. (2023). Mot disciplinens kärna! : Från sociologiska paradigm till sociologididaktik. Sociologisk Forskning, 60(2), 141–144. https://doi.org/10.37062/sf.60.25482