Ferm, L. (2023). Sociologins framtid och blick : En intervju med juniora sociologer. Sociologisk Forskning, 60(2), 125–139. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25483