Flaherty, C. (2023). A curious sociology. Sociologisk Forskning, 60(2), 151–154. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25485