Alfonsson, J. (2023). Kohei Saito. Marx in the Anthropocene: Towards the idea of degrowth communism. Cambridge University Press, 2023 . Sociologisk Forskning, 60(2), 201–204. Hämtad från https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25488