Dahlstedt, M., Gruber, S., & Rydell, M. (2024). Inkluderingens banor: En longitudinell studie av skyddssökande människors levda erfarenheter i migrationens Sverige . Sociologisk Forskning, 61(2), 171–191. https://doi.org/10.37062/sf.61.25711