Hansson, E. (2024). ”Varje timme i bassängen räknas”: Idrottslärares erfarenheter av simundervisning i svensk grundskola. Sociologisk Forskning, 61(2), 145–169. https://doi.org/10.37062/sf.61.25798