Ståhl, C., & Persson, M. (2023). Klimatfrågan är sociologisk . Sociologisk Forskning, 60(3-4), 215–217. https://doi.org/10.37062/sf.60.25965