Lidskog, R. (2023). Miljösociologi i går, i dag och i morgon . Sociologisk Forskning, 60(3-4), 371–377. https://doi.org/10.37062/sf.60.25972