Soneryd, L., Sundqvist, G., & Uggla, Y. (2023). Livsstilsförändring eller teknologisk fix: Tre sociologer diskuterar klimatomställningen. Sociologisk Forskning, 60(3-4), 391–399. https://doi.org/10.37062/sf.60.25975