Lundqvist, Åsa. (2024). Kollegor!. Sociologisk Forskning, 61(1), 131–138. https://doi.org/10.37062/sf.61.26157