Sunnerfjäll, J. (2024). Mikael Holmqvist, Kungen: Sveriges ledare. Sociologisk Forskning, 61(1), 115–118. https://doi.org/10.37062/sf.61.26160