Torgny T. Segerstedts pris för 2022 och 2023. (2024). Sociologisk Forskning, 61(1), 127. https://doi.org/10.37062/sf.61.26161