Wettergren, Åsa. (2024). Sociologins samtid och framtid, en personlig betraktelse. Sociologisk Forskning, 61(2), 243–245. https://doi.org/10.37062/sf.61.26302