Wallinder, Y. (2024). Bengtsson, B. & Grander, M. Bostadsfrågan som politik och intressekamp, 2023. Sociologisk Forskning, 61(2), 233–236. https://doi.org/10.37062/sf.61.26303