LILJESTRĂ–M, R. Individen, paret och banden mellan generationerna. Sociologisk Forskning, v. 50, n. 3-4, p. 321-334, 1 okt. 2013.