NORDVALL, H. Publikdragande namn eller aktivistermed drag i? Om symboliskt kapital som maktresurs i den globala rättviserörelsens lokala organiseringsarbete. Sociologisk Forskning, [S. l.], v. 47, n. 3, p. 73–97, 2010. Disponível em: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18464. Acesso em: 28 sep. 2021.