SZEBEHELY, M. Omsorgsarbetets olika former: Nya klasskillnader och gamla könsmönster i äldreomsorgen. Sociologisk Forskning, [S. l.], v. 36, n. 1, p. 7–32, 1999. Disponível em: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18476. Acesso em: 21 juni. 2021.