GÄHLER, M. Att skiljas är att dö en smula...: Skilsmässa och psykisk ohälsa hos svenska kvinnor och män. Sociologisk Forskning, v. 36, n. 4, p. 4-39, 1 okt. 1999.