WIKMAN, S. Våld på jobbet: Beskrivningar av våld i arbetslivet 1978–2004 i facklig press. Sociologisk Forskning, v. 45, n. 3, p. 6-31, 1 juli 2008.