WIDE, S. Schack och social interaktion: Dag Østerberg, Johan Asplund och brädet. Sociologisk Forskning, [S. l.], v. 57, n. 2, p. 165–188, 2020. DOI: 10.37062/sf.57.19586. Disponível em: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19586. Acesso em: 20 sep. 2021.