EHRSTRÖM, P.; DAHLSTEDT, M. Mitt namn är Shaft: En populärkulturell ikon i tre olika skepnader. Sociologisk Forskning, v. 57, n. 3–4, p. 313–335, 21 dec. 2020.