STÅHL, C. En stum värld? Om resonans, social responsivitet och utbrändhet. Sociologisk Forskning, v. 57, n. 3–4, p. 227–247, 21 dec. 2020.