FORSKNING, S. Författarpresentationer. Sociologisk Forskning, v. 51, n. 3–4, p. 265–277, 11.