ALVINIUS, A. Genus, risk och kris: Jennifer Hobbins, Erna Danielsson och Angelika Sjöstedt (red.). Sociologisk Forskning, v. 57, n. 2, p. 217–219, 8 juli 2020.