OLAISON, A.; KNECHTEL , M.; TORRES, S. .; FORSSELL, E. . Dokumentationens roll för klientskapande processer i äldreinriktat socialt arbete: Spelar utlandsfödd bakgrund, kön och ålder någon roll?. Sociologisk Forskning, [S. l.], v. 58, n. 3, p. 287–310, 2021. DOI: 10.37062/sf.58.22305. Disponível em: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22305. Acesso em: 13 aug. 2022.