JÄMTE, J.; KELEKAY, J.; SCHCLAREK MULINARI, L.; SOHL, L. Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter. Sociologisk Forskning, v. 57, n. 3–4, p. 363–379, 21 dec. 2020.