JÄMTE, J.; KELEKAY, J.; SCHCLAREK MULINARI, L.; SOHL, L. Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter. Sociologisk Forskning, [S. l.], v. 57, n. 3–4, p. 363–379, 2020. DOI: 10.37062/sf.57.22320. Disponível em: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22320. Acesso em: 29 maj. 2023.