HALLSTRÖM, I. Merleaus mamma: Maria Törnqvist. Sociologisk Forskning, v. 57, n. 3–4, p. 425–427, 21 dec. 2020.