BERG, L.-E. Socialpsykologiska experiment: Markus Arvidsson och Bengt Starrin. Sociologisk Forskning, v. 57, n. 3–4, p. 428–430, 21 dec. 2020.