Forsberg, Håkan. 2018. ”Valet Av Utbildning På Gymnasiemarknaden I Socialt Tillbakasatta områden”. Sociologisk Forskning 55 (1):23-52. https://doi.org/10.37062/sf.55.18178.