Forsberg, Håkan. 2018. ”Valet Av Utbildning På Gymnasiemarknaden I Socialt Tillbakasatta områden”. Sociologisk Forskning 55 (1):23-52. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18178.