Willander, Erika. 2018. ”Mellan sekulära Och religiösa förväntningar: Civilreligion På Individnivå I Sverige”. Sociologisk Forskning 55 (1):53-74. https://doi.org/10.37062/sf.55.18179.